ប្រព័ន្ធកក់សំបុត្រយន្តហោះ(Ticketing System) ក្នុង និងក្រៅប្រទេស វគ្គទី៦

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 10-06-2024

ព័ត៌មានសិក្សា

វគ្គទី៦ សិក្សាដោយផ្ទាល់ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី១០-១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

- អាចអាន និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកម្រិតមូលដ្ឋាន

- អាចប្រើប្រាស់កុំព្រូទ័រកម្រិតមូលដ្ឋាន

លក្ខខណ្ឌប្រលងបញ្ចាប់ការសិក្សា៖

- បេក្ខជនត្រូវប្រឡងបញ្ចប់វគ្គ និងទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី៨០ពិន្ទុឡើងទៅ(ពិន្ទុអតិបរមា ១០០ពិន្ទុ)

សម្គាល់៖

- សិក្ខាកាមមានចំនួនកំណត់ ១៦នាក់ក្នុង ០១វគ្គ

- ទីតាំងសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្ថិតនៅការិយាល័យ Cambodia Distribution System (CDS) ផ្ទះលេខ ៩១F ផ្លូវម៉ាស៊ីនទឹក សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត