សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជដើម្បីត្រៀមទទួលទេសចរមូស្លីម

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 23-04-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ 
វេលាម៉ោង ៩:០០ ដល់ ១១:០០
សិក្សាតាម Zoom

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត