មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងវាយតម្លៃ

ខាងក្រោមនេះជាតារាងនៃអង្គភាពដែលចុះបញ្ជីការបណ្តុះបណ្តាលចូលប្រព័ន្ធ

 • ១. សាលាបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍ ប៉េ អេស អឺ
 • ២. សាលាទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា
 • ៣. សាលាបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍ អេធីភី
 • ៤. សាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងទេសចរណ៍ អេស៊ីធី (ACT)
 • ៥. មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ណាហ្គា (NAGA Academy)
 • ៦.សាលាវិជ្ជាជីវៈម្ហូបអាហារ ACAC
 • ៧. វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (NPIC)
 • ៨. សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុប រាជធានីភ្នំពេញ
 • ៩.សាលាសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ប៉ូល ឌុយ ប្រ៊ូល
 • ១០.សាលាសណ្ឋាគារ សាលាបាយ
 • ១១. សាលា អេកប៉ក់ (EGBOK)
 • ១២. វិទ្យាស្ថានភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប
 • ១៣. អង្គការ ហ្វីត ឌ្រីម (Feed Dream)
 • ១៤. សាកលវិទ្យាល័យ Southeast Asia ខេត្តសៀមរាប
 • ១៥. មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ ឡឺទន្លេ (LE Tonle)
 • ១៦. សាលាដុនបូស្កូ (នៅខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកែប)
 • ១៧.វិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
 • ១៨.សាលាទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច វីត
 • ១៩. វិទ្យាស្ថានជំនាញទេសចរណ៍ជំនាន់ថ្មី
 • ២០.ក្រុមហ៊ុនឋានន្តរិ៍ និរន្តរ៍ ដាយវើស៊ីធី អេកស្ពើត ឯ.ក